Cape Point Nature Reserve: Upplev landskap och djurliv

Ungefär två mil innan Godahoppsudden och intilliggande Cape Point kör du in i Cape Point Nature Reserve, som är en del av den stora Table Mountain National Park, vilken sträcker sig ända från Kapstaden och hit ner.

Vägen mot udden går genom ett lågbeväxt och till synes kargt landskap, men faktum är att det här är en av de mest artrika växtregionerna i världen. I folkmun pratar man om fynbos, vilket är afrikaans och betyder ungefär ”fin buske”, och som utgör stommen i den så kallade kapfloran, Cape Floristic Kingdom, vilket är benämningen på den unika floran i Västra Kapprovinsen. (Läs mer om fynbos i kapitlet om vandringar.)

Längs vägen bör du även hålla utkik efter det lokala djurlivet. Här finns chans att se flera olika antiloper, bland annat bontebok (som förvirrande nog kallas bläsbock på svenska, även om blesbok i Sydafrika är en annan, om än förvillande lik, antilop) och Afrikas största antilop, eland, som kan nå 180 centimeter i mankhöjd. Här vandrar strutsar fritt och har man riktig tur kan man få en skymt av de skygga och utrotningshotade bergssebrorna som här har en av sina få återstående hemvister. Du lär också förr eller senare stöta på babianerna i området, så var vaksam med hur och var du äter eventuell medhavd mat.

capepoint.co.za