Klimatsmart resande

På resande fot kan vi upptäcka och förstå andra kulturer, uppleva meningsfulla möten, inspireras och inspirera andra. Men turistindustrin har stor påverkan på miljön. Därför måste vi förändra hur vi upptäcker världen. Vi måste resa mer klimatsmart och hållbart. Karavan är din hjälp på vägen. Här hittar du fakta, tips och inspiration.

Meny