Utforska Bibliotheque Nationale de France

Ovanför båtarna står de ”fyra öppna böckerna”, fyra vinklade byggnader som utgör Bibliotheque Nationale de France. Biblioteket är gigantiskt. En liten del är öppen för allmänheten, men det mesta är till för förvaring samt för forskare och studenter. Det pågår alltid intressanta utställningar här och bokhandeln är bra. Ett kafé finns förstås också, och man kan alltid ta sig en tur på nedre plan i byggnaden utan att betala. Mellan de fyra bokformade höghusen finns en tallskog planterad som tyvärr inte är tillgänglig för allmänheten. Men man kan betrakta den uppifrån det omgivande trädäcket och känna sig lite som en fågel: det är ett av de mest lyckade projekten i Mitterrands omfattande byggnadsserie. Arkitekten Dominique Perrault har satt sin prägel på monumentet, framför allt med tallskogen och dess enorma trädäck och trätrappor som är livligt frekventerade, framför allt under våren och sommaren. På vintern brukar det blåsa isande vindar uppe på däcket.

Bibliothèque National de Paris
Quai François Mauriac
75013 Paris