Zhang Manhaos välbevarade innergård

Vill du se en av Pekings bäst bevarade privata innergårdar? Besök då Zhang Manhaos familjebostad, som hennes far köpte redan innan kommunisterna tog över Peking 1949. Partiet lade sedan beslag på delar av familjens gård för att inrätta kontor. När Kulturrevolutionen inleddes 1966 tvingades familjen acceptera att över 50 rödgardister flyttade in här. De förstörde delar av innergården och misshandlade Zhang Manhaos far med järnrör, eftersom han i egenskap av fastighetsägare ansåg vara ”borgerlig”. Först efter Kulturrevolutionens slut och Mao Zedongs död kunde familjen 1983 köpa tillbaka innergården och 2005 bevittna hur den sista hyresgästen flyttade ut. Nu har familjen återigen innergården för sig själva för första gången på över 50 år.

Zhang Manhao har sett till att bevara den ursprungliga designen och dessutom samlat på sig en rad fotografier som berättar historien om familjen och bostaden. Bland annat finns ett släktträd från Qingdynastin som visar de kejserliga prinsar som tidigare bott här. Zhang Manhao jobbar inte utan livnär sig på att visa upp innergården samt ibland hyra ut delar av hemmet till inspelningar av filmer och tv-serier.

Att över huvudtaget hitta hit är halva äventyret med besöket. Utanför bostaden – som ligger ett par hundra meter nordost om Klocktornet – finns ingen skylt eller något annat som indikerar att du är välkommen hit. Det är bara att leta efter gatunumret som sitter på en liten plåtbit bredvid den stora röda dörren, och sedan får du knacka på. Det är alltid någon i familjen som är hemma, och på haltande engelska ger dig en rundvisning i bostaden för motsvarande tjugo kronor. Detta är en av färre än 100 innergårdar i dagens Peking där en ensam familj bor. De flesta av dessa tillhör dock politiker och rika familjer som definitivt inte låter allmänheten komma in och titta.

Zhang Manhaos innergård
Guosheng hutong 18 (国胜胡同18号)