Ringmuren i Visby

Om det finns något som definierar själva innerstaden, både bokstavligen och rent fysiskt är det den ringlande ringmuren. Den elva meter höga muren är tre och en halv kilometer lång och har utökats i omgångar genom historien. Redan på elvahundratalet byggdes de första delarna vilket gör muren till Nordens äldsta bevarade profana byggnad.

Först under 1270- och 1280-talen byggdes egentliga stadsbefästningar runt Visby. Då uppfördes landmuren som en följd av en konflikt mellan staden och det gotländska alltinget som ledde till ett inbördeskrig på ön 1288. Österport är uppförd ca 1286, Norderport omkring 1289 och Snäckgärdsporten 1294. Därefter byggdes ett tjugotal stora marktorn mellan portarna.

Det sista stora anfallet mot Visby ägde rum 1525, när trupper från Lübeck stormade staden. Under 1500-talet och början av 1700-talet tillkom även några utstickande delar av försvarsmuren, så kallade kaponjärer, vid den östra muren. När inrikestullen avskaffades 1810 var ringmuren redan ett känt minnesmärke, vilket kom att rädda den undan förstörelse.

Upplev muren

Det är roligt att promenera längs eller uppe på muren vid olika tider på dygnet, ljuset faller olika och skänker helt olika karaktär till den. Några torn och tinnar att hålla utkik efter är:

Kruttornet

Kruttornet är det äldsta tornet i Visby ringmur och ligger som försvarstorn till den medeltida hamnen, nu känd som Almedalen. Det byggdes 1160–1161 som en fristående kastal.

Kärleksporten

Kärleksporten uppfördes mot slutet av 1800-talet då man gjorde en port vid det ställe där fiskarbefolkningen ändå gick in och ut genom muren. Den rundbågiga portens namn kommer egentligen från att man på området innanför porten tjärade rep under medeltiden. Tjärporten har sedan med tiden omvandlats till Kärleksporten.

Sankt Göransporten

Ståtliga Sankt Göransporten leder från innerstaden ut mot Sankt Görans hospital som låg strax norr om Visby. Portens tillkomst kan sättas i samband med Sankt Görans hospital, som var en stor medeltida anläggning med kyrka och sjukhus för spetälska. Ännu i början av 1700-talet användes porten som passage till det gamla hospitalområdet. Den fina lilla bron som leder över vallgraven var länge förstörd men återuppbyggdes i början av förra seklet.

Långa Lisa

Långa Lisa är ringmurens högsta torn vilket gör att du definitivt kommer att se det. Det sex våningar höga tornet har haft samma namn sedan det byggdes.

Dalmanstornet

Dalmanstornet är ett försvarstorn som man uppförde kring en ursprunglig port i Ringmuren. Passa på att ta trapporna upp inne i tornet och spana på staden genom gluggarna. Här finns också en liten skärmutställning som berättar om tornets och Ringmurens historia.

Norderport

Norderport är ett av de äldsta tornen i ringmuren och det var genom porten landsvägen från norra ön kom in i Visby. Från början byggdes bara en enkel port i stadsmuren. Norderport och Österport anses ha murens äldsta porttorn, anlagda kort tid efter den gamla murens uppförande, kanske så tidigt som 1280 enligt forskningen. Idag är Norderport en av få portar som används för biltrafiken.

Söderport

Namnet på porten är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade stadskartorna. Genom Söderport kom landsvägen från södra Gotland in i Visby. Alldeles innanför porten ligger Södertorg.