Via del Corso: Promenad och shopping

Runt två sekel före vår tideräknings början anlade beslöt den romerske censorn Gaius Flaminius att anlägga en ny väg från Capitolium och norrut. Vägen fick namnet via Flaminia efter honom – och så heter den än idag. I alla fall utanför stadsmuren.

Inne i centrum kallades stråket länge via Lata, den breda vägen; trots sin med dagens mått blygsamma bredd på runt tio meter var den lång bredare än stadens övriga, snirklande gränder. I långa tider utgjorde via Lata en gräns för stadens bebodda områden: västerut låg Marsfältets täta bebyggelse, österut fanns l’abbandono, västerut de övergivna ruinerna från av den gamla romerska miljonstaden, fält och vingårdar.

Under medeltid och barock var via Lata centrum för Roms hejdundrande karnevalsfirande. Från Piazza del Popolo till Piazza Venezia hölls då årligen la corsa dei barberi, en hästkapplöpningstävling med ryttarlösa fullblod. Seden ebbade ut först i slutet av 1800-talet. Från loppet, il corso, fick gatan sitt nuvarande namn.

Idag är via del Corso en myllrande shoppinggata med allt du kan tänka dig av skor och kläder i alla prisklasser, från H&M till Fendi. De nordligaste delarna, nära Piazza del Popolo, är gågata och trevligast för en kvällspromenad.