The City

Katarine Marçal skriver om The City – en stad i staden bestående av banker och finansföretag.

Huvudstadens dominans

Katarine Marçal beskriver det politiska spelet i London, och berättar om en parlamentsbyggnad med åtta barer.

Maktens centrum

Journalisten Katarine Marçal skriver om det politiska London och om hur staden växt fram “higgledy­piggledy”.