Augustus fredsaltare

Augustus var Roms första och, i många avseenden, största kejsare.