Pekings stadsplaneringsmuseum – ett av stans bästa

Ett av Pekings absolut bästa museer. Till skillnad från nationalmuseet är innehållet inte främst propaganda. På fyra våningar berättas istället om hur Peking som stad planerats och växt fram, med fokus på både dåtid, samtid och framtid. Det finns gott om skisser och modeller över kejsarkina, samt en filmvisning som förklarar varför Kublai Khan i början av 1200-talet valde Peking till huvudstad och hur staden utvecklades under dynastierna Yuan, Ming och Qing. I en ännu större biosalong visas hur Peking utformats i modern tid. Men museets riktiga höjdpunkt finns på tredje våningen i form av en skalenlig jättemodell som avbildar Peking i skala 1:750. Innerstaden har byggts upp av klossar och kompletteras med tusentals satellitfoton under ett genomskinligt glasgolv som man kan gå på. Det är först här man förstår hur enormt stor staden egentligen är. Dess infrastruktur beskrivs också i detalj, liksom utmaningar som sophantering och vattenförsörjning. Man får även en inblick i de framtida planerna för Peking, som trots sin storlek är tänkt att växa ytterligare de kommande åren.

Ett måste för den som är intresserad av arkitektur och historia eller fascinerad av stora städer. Detta är utan tvekan mitt personliga favoritmuseum, en smula undangömt i en svart byggnad på andra sidan gatan vid sydöstra hörnet av Himmelska fridens torg. Liksom de flesta andra statliga museum håller man stängt på måndagar.

Pekings stadsplaneringsmuseum (北京市计划展览馆)
Qianmen dongdajie 20 (前门东大街20号)
Tunnelbana: Qianmen (linje 2)