Genuina Kanal Bodega

Christianshavn har bara kvar en handfull rejält inrökta såkallade brune værtshus.