Promenera i Kalk Bay Harbour

Kalk Bay är inte längre beroende av sin fiskeindustri, men ett litet antal fiskare är fortfarande aktiva och en promenad i hamnen och ut på piren är en trevlig avstickare. Här får man anstränga sig om man ska förstå vad de väderbitna, oftast färgade, fiskarna säger. Samma sak om man ska hänga med i svängarna när fiskrensarna filear dagens fångst och kastar renset till världens förmodligen mest övergödda sälar som vältrar sig i hamnbassängen.