Isbrytarflottan: en älskad nationalklenod

En gissningstävling: vari ligger den största nationella stoltheten hos…