Augustus fredsaltare

Augustus var Roms första och, i många avseenden, största kejsare.

Via del Corso: Promenad och shopping

Runt två sekel före vår tideräknings början anlade beslöt…