Amerikanska dinern Peggy Sue’s

När man sitter på Peggy Sue’s får man nästan känslan av att…