Augustus fredsaltare

Augustus var Roms första och, i många avseenden, största kejsare. Hans sätt att styra bildade skola för samtliga efterkommande regenter. Augustus var också den kejsare som mer än någon annan förändrade Rom. Under hans långa tid vid makten omformades hela Marsfältet (dagens historiska centrum) till en marmorstrålande propagandastad. Trädgårdar, saluhallar, nya akvedukter och tjogtals med tempel tillkom – givetvis kompletterat mest magnifika festligheter för folket. På Trasteverestranden grävdes en 600 meter lång och 400 meter bred bassäng ut; i den ordnades sjöslag med trettio stora skepp och 3000 sjömän, för att ta ett exempel.

Hur Augustus ville bli sedd av eftervärlden manifesteras allra tydligast i Ara Pacis eller Augustus fredsaltare. På relieferna runt altaret förenas myt, religion, politik. Kejsaren länkas till Roms mytiska anfader Aeneas och till grundaren Romulus och i processionerna som avbildas på Ara Pacis förmedlas budskapet om kejsarens ordnade, fredliga och välståndsbringande styre.

Bitar av Ara Pacis hade varit kända sedan 1500-talet, men den fullständiga restaureringen skulle dröja till 1930-talet. I en bitvis spektakulär ingenjörs- och arkeologbragd identifierades och samlades delar av marmorpanelerna in från olika platser i staden, inklusive inkilade i grundläggningen av några medeltida palats som i sin tur inte fick skadas. Dagens moderna museum invigdes 2006.

 

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta/via Tomacelli
www.arapacis.it