Arkitekturen i gamla hamnområdet

På 90-talet byggdes enorma mängder bostäder i Oosterdok och både lokala och internationella arkitektbyråer fick möjlighet att ta ut svängarna. Mina favoriter är de småskaliga husen, moderna varianter på typiskt holländska vattennära radhus, som du hittar längst ut på Borneo-eiland längs gator som Scheepstimmermanstraat eller längs de små kanalerna Lamonggracht och Brantasgracht ute i väster på Java-eiland. Vid Borneo-eiland hittar du även två kurviga röda gång- och cykelbroar. I hamnområdet reser sig också enorma komplex som ”valen” på Baron GA Tindaplein, den lutande kåken Hoop, Liefde en Fortuin (tro, hopp och kärlek) på Rietlandterras och de runda byggena längst ut i öster på KNSM-eiland.